วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนครั้งที่ 10

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร

อาจารย์ได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบลายแพทเทิร์นและวิจารณ์งานการบ้าน
ภาระงานการออกแบบกราฟิกลวดลายภาพประกอบพื้นหลัง (กราฟิกเกี่ยวกับด้านสุขภาพความงาม)
แบบลวดลายกระเบื้อง แบบละอย่างน้อย 2 สี 

ต้นแบบงานที่ต้องการ

-จัดทำภายในกรอบ 1x1 นิ้ว จำนวน 2 แบบ บันทึกเป็นไฟล์ AI และ JPG รวมส่ง 4ไฟล์
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่งชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน-สกุลไฟล์

อาจารย์สอนแนวทางเกี่ยวกับการสร้างโลโก้ฟอนต์ด้วยโปรแกรม AI และการใช้เครื่องมือ 
แนะนำเกี่ยวกับงานในเว็ปไซต์ Designcrowd เช่นประเภทโลโก้ดีไซน์


ที่มา: http://www.designcrowd.com/

การเรียนการสอนครั้งที่ 9

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร

จาดนั้นได้สอนการพัฒนาการออกแบบและการคิดที่จะพัฒนาและส่งบรอด 
หมายเหตุ อาจารย์ขอเลิกสอนเร็วกว่าปกติ เพราะมีธุระ

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร
http://prachid.com/ http://arti3314.blogspot.com/
สอบกลางภาค และจัดแสดงงานกลุ่มแต่ละกลุ่ม

สอบเก็บคะแนนใน Claroline E-Learning เวลา 15 นาทีการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร
http://prachid.com/ http://arti3314.blogspot.com/ ได้เริ่มแปลสรุปข่าว 1 คน

จากนั้นอาจารย์ได้พูดเรื่องการประสานงานในการทำงานกับโรงพิพม์และการทำงานร่วมกันของที่ปรึกษากับผู้สร้างงานและสอนวิธีสร้าง Pattern 3D ในโปรแกรม Sketchup และเทคนิคต่างๆ ในโปรแกรม Sketchup


  สอบวันที่ 19 ตุลาคม 2557 และส่งงานใน google warehouseการเรียนการสอนครั้งที่ 6

วันที่ 29 กันยายน 2557  อาจารย์ ผศ.ประชิด  ทิณบุตร
http://prachid.com/ http://arti3314.blogspot.com/ ได้เริ่มจากการแปลสรุปข่าว 3 คน

จากนั้นให้นักศึกษาไปจัดเรียง Artwork เข้าไปใส่ลิงค์กลุ่มที่สืบค้นและใส่ไฟล์งานลงใน Artwork ลงในไดท์ และได้แนะนำเว็ปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 3D ได้ศึกษาเพิ่มเติม


ที่มา : http://www.packmage.com/

และสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sketchup ในการสร้างแบบแก้วน้ำการใส่เงาและได้พูดถึงการสอบปฏิบัติ Sketchup 
หมายเหตุ : หยุด 12 ตุลาคม 
                  
คราวหน้า
- ตรวจ Artwork 

การเรียนการสอนครั้งที่ 5

วันที่ 21 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร
http://prachid.com/ http://arti3314.blogspot.com/ ได้เริ่มโดยการแปลสรุปข่าว 3 คน

จากนั้นได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของ Font 
การโหลด  Fontfree และได้รู้ว่าฟอนต์ฟรี คือ ฟอนต์ที่รัฐบาลได้แจกให้ใช้ฟรีที่มา : http://www.f0nt.com/release/

อาจารย์ได้สอนวิธีการทำงานเป็นขั้นตอนในการส่งไฟล์งานให้กับลูกค้าเพื่อสะดวกในการอธิบายและเข้าใจง่ายมากขึ้น แยกเลเยอร์เป็นกลุ่มๆ เปลื่ยนชื่อเลเยอร์ให้สะดวกแก้การแก้ไขและสร้างแบบบรรุจุภัณฑ์ 3D ให้ลูกค้าได้เห็นบรรจุภัณฑ์ได้ทุกมุม ทำให้เห็นผลงานที่แก้ไขจากบรรจุภัณฑ์แบบเดิมและสะดวกในตัดสินว่าจะแก้ไขหรือไม่ 

การบ้าน
-ตรวจ Artwork ทั้งหมด 

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4

วันที่ 14 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด  ทิณบุตร
http://prachid.com/ http://arti3314.blogspot.com/ เริ่มต้นโดยการแปลสรุปข่าว 3 คน

จากนั้นสรุปการสืบค้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มะรุม จ.ชัยนาท
อาจารย์ได้ให้คำแนะนำจากการนำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาและวิธีสร้างบรรจุภัณฑ์
และได้แนะนำเว็ปไซต์ที่สร้าง Pattern (กล่อง) http://www.templatemaker.nl/

ที่มา : http://www.templatemaker.nl/

การบ้าน 
- พัฒนากล่องภายนอก (อย่างน้อยทำ Pattern ที่ออกแบบมา 2 แบบ
- ข้อมูลต่างๆของ Pattern (บอกขนาดทั้งหมด)   
- รายงาน ขั้นตอนการผลิต (บอกส่วนประสมในการผลิต)

สรุปผลการสัมภาษณ์และผลสำรวจข้อมูลเบื้อต้น ส.1

แบบสรุปผลการสัมภาษณ์และผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทางการออกแบบ
การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท
วันที่ 11/09/2557 เวลา 12:00. บ้านโรงวัว หมู่ 4 ต. เสือโฮก เขตอำเภอ เมือง รหัส 17000
( / ) ผู้ประกอบการSMEs  ประเภท (  /) 1. กิจการผลิต  (  ) 2. กิจการค้า  (  ) 3. กิจการบริการ
(   ) ผู้ประกอบการรายเดียว ( / )ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน(CE) ประเภท (  ) 1.อาหาร  (  )
2.เครื่องดื่ม (  ) 3. เครื่องนุ่งหม (  ) 4. ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก (  /) 5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ
ชื่อ/ผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้ให้ข้อมูลคุณวรรวลักษณ์...วงษ์คำภา อายุ 31 ปี
ตำแหน่งงานประชาสัมพันธ์และกรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน 7  ปี
ชื่อประธานกลุ่ม/เจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจตัดสินใจ คุณ ทองศัย   สุนาโท
กรุณากรอกข้อมูลเป็น  ภาษาอังกฤษไทย ( Thai Information )
ชื่อที่ระบุเป็นผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ผู้ประกอบการ/ชื่อองค์กร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มงานโครงการ/กลุ่มแม่บ้าน/บุคคล/ กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชัยนาถ
ที่อยู่ สถานประกอบการเลขที่107หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน บ้านโรงวัว
ถนน       -       ซอย           -              
ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทรหัสไปรษณีย์ 17000 โทรศัพท์สถานประกอบการ089-6395797
กรุณากรอกข้อมูลเป็น  ภาษาอังกฤษ ( English information )
ชื่อที่ระบุผู้ผลิต/จำหน่าย/ผู้ประกอบการ/ชื่อองค์กร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มงานโครงการ/กลุ่มแม่บ้าน/บุคคล/ .................................………………………………………………………………..
ที่อยู่ สถานประกอบการเลขที่…………หมู่ที่……. ชื่อหมู่บ้าน………………………… ………….
ถนน................................................................ซอย..............................................................................
ตำบล…………………………..อำเภอ………………….................................จังหวัดชัยนาทรหัสไปรษณีย์  25……..โทรศัพท์สถานประกอบการ....……………................................................
เบอร์มือถือส่วนตัวผู้ติดต่อ/ผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้มีอำนาจตัดสินใจ 087-2071795
ที่อยู่อีเมลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์/ประสานงาน WAN_Zatis@hotmail.com
ที่อยู่อีเมลทางธุรกิจปัจจุบันของสถานประกอบการ WAN_Zatis@hotmail.com
ที่อยู่เว็ปไซต์ทางธุรกิจของสถานประกอบการ
ttp://164.115.23.30/hCDDReport/rpProducerInfo.aspx?id=180100075
วิธีการติดต่อ/สื่อสารที่สะดวก โทรศัพท์  ชื่อ Line ID       -          
เริ่มประกอบการตั้งแต่ เมื่อ
มีเอกสาร/ข้อมูลแนบให้คือ (  ) นามบัตร (  ) แผ่นพับ (  ) CD  สินค้า
ตราเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหลัก(Trademark/Brand Name) คือ กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มะรุม
(  ) มี (/) ไม่มี ไฟล์ต้นแบบอาร์ตเวิร์ค
2.ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนา ศักยภาพ
( / ) ผลิตภัณฑ์เดิมคือ สมุนไพรมะรุมแคปซูล/สมุนไพรขมิ้นแคปซูล
(   ) ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการออกแบบใหม่คือ
( / ) ต้องการออกแบบพัฒนาด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า
( / ) ต้องการออกแบบพัฒนาด้านกราฟิกอัตลักษณ์เพื่อการสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์ โลโก้ กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
3.รายละเอียดข้อมูลสำหรับการพิมพ์ การสื่อสารและการโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้า (กรุณากรอกข้อมูลในทุกภาษาที่ต้องการใช้งานพิมพ์บนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จริง ตามคุณลักษณะสินค้าของท่านที่มีอยู่แล้วและหรือตามที่ต้องการให้มี)
ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย สมุนไพรมะรุมแคปซูล/สมุนไพรขมิ้นแคปซูล
ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ(Product Name) Moringa capsules/turmeric capsules
ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษา  ไทย
คำอธิบายเกี่ยวกับตัวสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ( Product Info for Print)
ข้อความโฆษณา (Slogan) ภาษาไทย กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  มะรุม
ภาษาอังกฤษ The Healthy
ภาษา.............................................................................................................................................
สรรพคุณ/ความดี/ระดับคุณภาพของสินค้า (Benefit/grade/Level ) ไทย/อังกฤษ
สมุนไพรขมิ้นนแคปซูล
สรรพคุณ
-ช่วยลดไขมันในตับ
-สมานแผลในกระเพาะอาหาร
-ช่วยย่อยอาหารทำความสะอาดลำไส้
-ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็งตับ
-สร้างภมูิคุ้มกันให้กับผิวหนัง
ส่วนประกอบที่สำคัญ( Ingredients) ไทย/อังกฤษ
...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ข้อมูลสำคัญประกอบตัวสินค้า/ข้อมูลทางโภชนาการ(Specifications/Nutrition information)
ไทย/อังกฤษ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
คุณค่าทางอาหารต่อหน่วยบริโภค (พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม)
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีการใช้งานและการเก็บรักษา(Usage/Storage) ไทย/อังกฤษ
รับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 2 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน
วิธีการเก็บรักษาเก็บในอุณหภูมิห้องปกติ
ข้อมูลประวัติการผลิตสินค้า(History)
เริ่มแรกจากการผลิตชาตระไคร้และได้คำแนะนำจากกลุ่มลูกค้าว่าต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและรับประทานสะดวกในการบริโภค
4.ตราสัญลักษณ์ละมาตรฐานต่างๆที่ได้รับและยังมีสิทธิ์อนุญาตการนำมาใช้
4.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช) ทะเบียนเลขที่………………………………………
ช่วงปีที่ได้รับอนุญาตใช้ พ.ศ............................ถึง พ.ศ.........................................................
4.2 เครื่องหมายโอทอป ระดับดาวโอทอป……….…ดาว  เมื่อปีพ.ศ.……………………
4.3 ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าประจำจังหวัด...................................................................
เลขที่…………………………………....
4.4 ทะเบียนฉลากยา(อย).สำหรับสินค้า.................................................................................     หมายเลข..............................................................................................................................................
ทะเบียนฉลากยา(อย).สำหรับสินค้า.................................................................................     หมายเลข..............................................................................................................................................
ทะเบียนฉลากยา(อย).สำหรับสินค้า.................................................................................     หมายเลข..............................................................................................................................................
ทะเบียนฉลากยา(อย).สำหรับสินค้า.................................................................................     หมายเลข..............................................................................................................................................
4.5 เครื่องหมายฮาลาล สำหรับสินค้า.................................................................................     หมายเลข..............................................................................................................................................
4.6 เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
สำหรับสินค้า....................................................................................................................
หมายเลข...........................................................................................................................
4.7.เครื่องหมายรหัสแท่ง (Bar Code) 13 หลัก EAN
สำหรับสินค้า.....................................................................................................................
เลขรหัส  |…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|
4.8 เครื่องหมายรหัส QR ข้อความที่ใช้คือ
...........................................................................................................................................
4.9 เครื่องหมายมาตรฐานการผลิตผลิต (GMP.) ...............................................................
หมายเลข...........................................................................................................................
ข้อมูลอื่นๆที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้า หรือเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ต้องการบรรณจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเพิ่อความโดดเด่นและสวยงามงามในการจำหน่ายและสะดวกในการจัดส่งสินค้าและอาจจะเพิ่มโลโก้ให้มีความเด่นชัดขึ้น


5.ไฟล์ภาพประกอบและกราฟิกที่จำเป็นต้องมีและใช้พิมพ์บนผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์จริง
ผู้ประกอบการต้องมอบไฟล์ต่างๆ(ที่มีตามข้อ 4 )ให้แก่ทีมที่ปรึกษาออกแบบ เพื่อใช้ประกอบงานออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อไม่ให้ตราสัญลักษณ์และกราฟิกอัตลักษณ์เดิมที่มีใช้งานจริงของท่าน ไม่ผิดเพิ้ยน ซึ่งจะมอบคืนให้พร้อมต้นแบบใหม่ที่ได้ออกแบบให้ ไฟล์ที่จำเป็นใช้ได้แก่ (ถ้ามี)


5.1 (  ) ไฟล์แบบตัวพิมพ์ที่ซื้อลิขสิทธิ์ (Corporate Font License) แล้ว  (  ) มี (  ) ไม่มี
ฟ้อนต์ที่ใช้พิมพ์ โลโก้ และหรือข้อความต่างๆทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ) มีดังนี้คือ ( หากไม่มี ผู้ออกแบบจะจัดหาและใช้ฟ้อนต์ฟรี ของไทย TH fonts และ free commercial fonts ตามที่จะสามารถจัดหาให้ได้)
ชื่อ Font filesที่มีลิขสิทธิ์…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
5.2( )ไฟล์ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ( Brand/Logo/Trademark Symbol) Image file Resolutions 300 dpi,  .psd .jpg ,Vector filetype .ai,.cdr  (  ) มี  (  )ไม่มี
ไฟล์…………………………………………………………………….............................................
.............................................................................................................................................................
5.3 (   ) ไฟล์ภาพประกอบบนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ขนาดไฟล์ภาพ 3 ล้านพิเซลส์ขึ้นไป  (   ) มี (  ) ไม่มี
5.4 (   ) จะส่งมอบไฟล์ต่างๆให้ทางอีเมล/line/ Online  Contact กับทีมที่ปรึกษา
ผศ.ประชิด ทิณบุตร Email :  prachid2009.@gmail.com
อีเมลผู้ประกอบการ.........................................................................................................................
(แนะนำให้ใช้อีเมลบริการฟรีของ google หรือ @gmail.com)
6. ภาพรวมความต้องการงานออกแบบ (Design Brief)
กรุณาเลือกระดับภาพรวมของอารมณ์และความรู้สึกของท่าน ที่ต้องการให้ออกแบบใหม่(New Design) การพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ( Re design)
Mood & Feel (อารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการให้ออกแบบหรือพัฒนา) กรุณา เลือกกำหนดค่าระดับความต้องการสื่อสารจากค่าน้อยไปหามาก นับจากจุดกลาง ไปทางซ้ายหรือขวา ด้านใดด้านหนึ่ง ค่าระดับ 0 คือค่าเลือกที่เป็นกลาง
ความต้องการแบบ
4
3
2
1
0
1
2
3
4
ความต้องการแบบ
Elegant (หรูหรา)

Bold (แรงเข้มแข็ง)
Playful (เรียบง่าย สบาย)

Serious (จริงจัง หนักแน่น)

Traditional(ตามแบอย่าง)


Modern (ใหม่ /ดูทันสมัย)
Personable (ง่าย ส่วนตัว)

Professional(แบบมืออาชีพ)
Feminine(แนวผู้หญิง)

Masculine (แนวผู้ชาย)
Colorful
(หลากสีสัน สนุก)

Conservative (เชิงอนุรักษ์)
Economical
(ถูก-ประหยัด)

Upmarket (แพง-ตลาดบน)
           ท่านต้องการงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) สื่อส่งเสริมการขาย ( Promotion Media) และสื่อการสร้างประสบการณ์ร่วมในตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ดังนี้คือ
(   ) ต้นแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่จะใช้กับสินค้าหรือบริการ
(  ) สื่อสิ่งพิมพ์(Printed Media) เพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการธุรกิจทั้งภายในและภายนอกในองค์กร
(   ) สื่อส่งเสริมการขายสินค้าและการบริการ ( Promotional Media)
(  ) สื่อการสร้างประสบการณ์ร่วมในตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ( Brand Experience /Brand Image Media)
7.วิธีการขนส่ง วิธีการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้า
7.1 ต้องการออกแบบให้เหมาะสมกับการขนส่งภาย ในประเทศ โดยทาง (  ) รถยนต์ (   ) รถไฟ (  ) เรือ (  ) เครื่องบิน มิติการขนส่ง ขนาด กว้าง...................ยาว...................สูง...................
7.2 ต้องการออกแบบให้เหมาะสมกับการขนส่งต่างประเทศ โดยทาง (  ) รถยนต์ (   ) รถไฟ (  ) เรือ(  ) เครื่องบิน มิติการขนส่ง ขนาด กว้าง...................ยาว...................สูง...................
วิธีการจัดจำหน่าย (   ) จัดขายเฉพาะงาน (  ) ขายส่งต่อคนกลาง (  ) ขายประจำ ณ ที่ทำการกลุ่ม (  ) ขายฝากร้านขายของชำทั่วไป/ห้างร้าน/ห้างสรรพสินค้าชื่อ...ร้านค้าผลิตภัณฑ์โอท็อป…สวนนกชัยนาถ...............................................................................................................................................
(  ) มีร้านค้า-ที่ทำการ ชื่อ........................................................................................................
7.3 การซื้อ-ขาย / วิธีการจัดจำหน่ายในประเทศ/ การส่งออกต่างประเทศ
( /) ดำเนินการเอง  (  ) ผ่านคนกลาง (  ) ห้าง/ร้าน……………………................................
(  ) ผ่านทางออนไลน์ติดต่อผ่านอีเมล /facebook /เว็ปไซต์
URL http://:……………………........................ ............................................................
7.4 ราคาจำหน่ายสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้าสมุนไพรมะรุมแคปซูล/สมุนไพรขมิ้นแคปซูล
ราคาขายปลีก 85 บาท / 1กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ขายส่ง/ส่วนลด …….  บาท  
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า……………………………………………………………………………
ราคาขายปลีก …......... บาท / …......กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ขายส่ง/ส่วนลด..... ….........................................................................................................................
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า……………………………………………………………………………
ราคาขายปลีก …............ บาท / …......กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ขายส่ง/ส่วนลด..... ….........................................................................................................................
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า……………………………………………………………………………
ราคาขายปลีก …............ บาท / …......กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ขายส่ง/ส่วนลด..... ….........................................................................................................................
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า……………………………………………………………………………
ราคาขายปลีก …............ บาท / …......กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า……………………………………………………………………………
ชื่อสินค้า……………………………………………………………………………………………
ราคาขายปลีก …............ บาท / …......กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ขายส่ง/ส่วนลด..... ….........................................................................................................................
           มีกิจกรรม
8.ปัจจุบันสภาพ /ปัญหาที่เกิดขึ้น /ความต้องการพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
( Problem Situations / Swot Analysis)
         การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ ในฐานะของผู้ประกอบการ(ด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์)
จุดอ่อน : ตัวหนังสือไม่ชัดเจน ทึบเกินไปทำให้มองไม่เห็นรายละเอียดต่างๆ
จุดแข็ง : เป็นสินค้าที่หาได้ในท้องถื่นและสามารถผลิตได้เองในครัวเรือน
อุปสรรค ผลิตช้าเพราะผลิตด้วยมือและสินค้ายังไม่มี อย.
โอกาศ  อยากให้สินค้าได้มีโอกาศวางจำหน่ามากขึ้นตามสถาที่ที่เหมาะสมหรือกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ
(   ) ได้มอบ ( / )ให้ยืม ตัวอย่าง/สินค้า   ให้ทีมที่ปรึกษาเพื่อศึกษา-ออกแบบ จำนวน ……..รายการ คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ/สำนักงานขาย/สถานที่จัดจำหน่าย/หรือสถานที่เข้าร่วมปรึกษา และแจ้งแนวคิด-ความต้องการพัฒนา-ให้เป็นโจทย์เพื่อการออกแบบพัฒนาไว้เพิ่มเติม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อธิบายบอกเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อผู้บันทึก  …กลุ่ม Give me5 วันที่ 5/9/2557
ลงชื่อ.......................................................................... ทีมที่ปรึกษาด้านออกแบบพัฒนา
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้ประกอบการ คุณวรรวลักษณ์ วงษ์คำภา
ลงชื่อ.............................................................................ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
วันที่ 5/9/2557 เวลา 14:00